Pytanie Nr 1
Czy można wpisać we wniosku konkursowym działania/inwestycje ekologiczne, które zostały wykonane na terenie gminy uzdrowiskowej, ale nie w obszarze uzdrowiskowym?

Odpowiedź na Pytanie Nr 1
Tak. Zgodnie z Regulaminem II edycji konkursu EKO HESTIA SPA  we wniosku konkursowym można wpisać działania/inwestycje ekologiczne, które zostały wykonane na terenie gminy uzdrowiskowej, ale nie w obszarze uzdrowiskowym.


Pytanie Nr 2
Czy można wpisać projekty, które realizowane były w latach 2009-2011 (Zakończenie miało miejsce w 2011 roku)

Odpowiedź na Pytanie Nr 2
Tak. Zgodnie z Regulaminem II edycji konkursu EKO HESTIA SPA można zgłosić działania i inwestycje proekologiczne zrealizowane w latach 2011-2016.


Pytanie Nr 3
Czy ewentualna nagroda może zostać przeznaczona na instalację fotowoltaiczną na szkole, która nie znajduje się na terenie uzdrowiskowym ale jest w granicach administracyjnych gminy? Czy konieczny jest projekt albo kosztorys?

Odpowiedź na Pytanie Nr 3
Zgodnie z Regulaminem II edycji konkursu EKO HESTIA SPA Laureat musi przeznaczyć środki z nagrody na sfinansowanie dalszych działań o charakterze proekologicznym na terenie nagrodzonej gminy, np. na instalację fotowoltaiczną na szkole.
Na etapie składania wniosku aplikacyjnego nie jest konieczne przedstawienie projektu lub kosztorysu. Budżet projektu stanowi jeden z załączników do umowy podpisywanej pomiędzy Laureatem konkursu a Partnerem.