Sympozjum "Eko Troska" - symbioza biznesu i środowiska w debacie ERGO Hestii

Sympozjum

Spotkaniem z przedstawicielami polskich gmin uzdrowiskowych dnia 22 listopada 2017r. w Sopocie ERGO Hestia zainaugurowała platformę dyskusji, której celem jest między innymi poszerzanie wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu. W gronie prezydentów, burmistrzów i radnych gmin uzdrowiskowych oraz naukowców i ekspertów ERGO Hestii rozmawiano na temat szans i wyzwań związanych z wyjątkowym charakterem polskich kurortów.

Sympozjum było okazją do podsumowania doświadczeń dwóch kolejnych edycji jedynego polskiego konkursu, skierowanego do polskich uzdrowisk – EKO HESTIA SPA, który z założenia ma promować najciekawsze i inspirujące proekologiczne inwestycje oraz  projekty edukacyjne. Główna nagroda – 100.000 zł, której wyłącznym fundatorem jest ERGO Hestia,  może być wykorzystana przez laureatów wyłącznie na kolejne przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele polskich uzdrowisk, m.in. burmistrz Uniejowa – najmłodszego polskiego uzdrowiska, które jest laureatem I edycji  konkursu, burmistrz Buska Zdroju  (tegoroczny laureat),  prezydent i samorządowcy z Sopotu, a także przedstawiciele Polanicy Zdroju, Ciechocinka i Ustki. W sympozjum brali również udział naukowcy, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina, Uniwersytetu Gdańskiego, związani z tematyką ochrony środowiska, członkowie Komisji Konkursowej EKO HESTIA SPA oraz przedstawiciele Izby Gospodarczej Uzdrowiska Polskie.

Więcej informacji

Galeria zdjęć: