Skład Komisji Konkursowej II Edycji Konkursu EKO HESTIA SPA

Skład Komisji Konkursowej II Edycji Konkursu EKO HESTIA SPA

W lipcu rozpoczną się weryfikacje wniosków aplikacyjnych w II Edycji Konkursu EKO HESTIA SPA.

Przed komisją weryfikacyjną trudne zadanie. W II edycji konkursu uczestniczy 9 gmin uzdrowiskowych: Solec-Zdrój, Busko-Zdój, Sękowa, Rabka-Zdrój, Muszyna, Szczawnica, Lądek-Zdrój, Ustroń oraz Polanica-Zdój. Skład Komisji Konkursowej EKO HESTIA SPA w 2017 r. przedstawia się następująco:

  • Alicja Kicińska –Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie.
  • Bogusław Sawicki – Katedra Turystyki i Rekreacji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
  • Wojciech Fułek – Grupa ERGO Hestia.
  • Jan Golba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
  • Iwona Drozd – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Przy weryfikacji wniosku konkursowego w danej gminie będzie obecny Dyrektor Terenowego Oddziału ERGO Hestia.