Onet.pl potronem medialnym II edycji Konkursu EKO HESTIA SPA

Onet.pl potronem medialnym II edycji Konkursu EKO HESTIA SPA

Konkurs jest wspólną inicjatywą Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Jedynym fundatorem nagrody w konkursie EKO HESTIA SPA jest Grupa Ergo Hestia z Sopotu. Ubezpieczyciel wspierać będzie w ten sposób  najciekawsze proekologiczne inicjatywy członków Stowarzyszenia.
Przyznawana corocznie w konkursie EKO HESTIA SPA nagroda  będzie promować i popularyzować najbardziej skuteczne i nowatorskie działania oraz inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko.
Wartość nagrody EKO HESTIA SPA to każdorazowo 100 tysięcy złotych, dodatkowo w 2017 r. dla trzech zwycięskich gmin zostanie przeznaczone ubezpieczenie ekologiczne w wysokości 10 tysięcy złotych.  Ta kwota może zostać przeznaczona wyłącznie na dalsze działania proekologiczne na terenie nagrodzonej gminy.
Pretendujące do nagrody samorządy będą musiały wcześniej zadeklarować i zaplanować, na co są gotowe przeznaczyć uzyskaną nagrodę.

Onet.pl