„Klimatyczne uzdrowiska – nowe trendy i technologie”

„Klimatyczne uzdrowiska – nowe trendy i technologie”

20 marca 2014 r., godz. 10:00 – 15:00
Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, Kraków

Ideą przewodnią konferencji jest prezentacja praktyk i rozwiązań proekologicznych wdrażanych w gminach uzdrowiskowych oraz w firmach działających na ich terenie. Tematyka podzielona została na 3 obszary: strategia proekologiczna gminy, strategia proekologiczna firmy oraz środki pomocowe na implementację rozwiązań proekologicznych w nowej perspektywie finansowej.

Uczestnicy spotkania zapoznani zostaną z szerokim spektrum możliwości oraz korzyści płynących z zastosowania ekoinnowacji. Naszym celem jest wprowadzić Państwa w tematykę tworzenia i wdrażania strategii proekologicznych na poziomie gminy i przedsiębiorstwa, a także przybliżyć najistotniejsze zagadnienia związane z prośrodowiskowym rozwijaniem działalności. W tym celu zaprezentujemy Państwu ciekawe studia przypadków, omówione zostaną również źródła finansowania ekotechnologii.

Nasi eksperci, tj. przedstawiciele władz samorządowych, instytucji zaangażowanych w promocję i proekologiczny rozwój obszarów uzdrowiskowych oraz reprezentanci świata nauki i biznesu, praktycy z wieloletnim stażem, odpowiedzą na Państwa pytania, podzielą się doświadczeniami, a także opowiedzą o praktycznych aspektach realizacji proekologicznych inwestycji.

Więcej informacji, w tm szczegółowy program konferencji, znajdziecie Państwo na stronie : www.strategiafirmy.pl/uzdrowiska.

Rejestracja trwa do 18 marca 2014 r. do godz. 15:00 (ilość miejsc ograniczona).

Prosimy o zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenia mogą Państwo nadsyłać na adres , w tytule maila proszę wpisać „Zgłoszenie udziału w konferencji”, w treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę instytucji, którą Państwo reprezentują (np. nazwa firmy /uczelni /urzędu).

Informacji o przedsięwzięciu udziela Martyna Jach, tel.: 12 423 66 90.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy!

 

PROGRAM KONFERENCJI - ZOBACZ

ZAPROSZENIE - ZOBACZ