Znamy datę XXVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich w Dusznikach Zdroju! Komunikat 1

Znamy datę XXVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich w Dusznikach Zdroju! Komunikat 1

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, oraz Gmina Duszniki Zdrój serdecznie zapraszają na  XXVIII Kongres Uzdrowisk Polskich
organizowany w dniach  5-7 września 2019 r. w Dusznikach Zdroju

 

Organizatorem wiodącym XXVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich jest Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, współorganizatorami są: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP oraz Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich. Kongres Uzdrowisk Polskich odbędzie się przy współudziale Urzędu Miasta Duszniki Zdrój oraz SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”.

Uzdrowiska polskie posiadają bogate walory naturalne z właściwościami leczniczymi, źródłami wód mineralnych oraz unikalnym mikroklimatem. Polska posiada obecnie 45 statutowych uzdrowisk. Daje to ponad 70 tys. miejsc w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych przeznaczonych do rehabilitacji leczniczej oraz edukacji zdrowotnej oraz ponad 100 tys. miejsc w hotelach, pensjonatach i obiektach wypoczynkowych.

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele środowiskowa od lat związanego z lecznictwem uzdrowiskowym oraz liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Kongres Uzdrowisk Polskich jest najważniejszym forum dyskusyjnym środowisk związanych z branżą uzdrowiskową, lecznictwem uzdrowiskowym i turystyką zdrowotną, w którym aktywnie uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, medycznych, zakładów uzdrowiskowych, NFZ, ZUS oraz władz i instytucji działających na rzecz lecznictwa uzdrowiskowego.

 

O szczegółach XXVIII Kongresu Uzdrowisk Polskich będziemy informować Państwa na bieżąco.

Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”