XXI rozdanie Nagród im. Grzegorza Palki w Warszawie

XXI rozdanie Nagród im. Grzegorza Palki w Warszawie

W niedzielę 21 października 2018 r. w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia po raz XXI Nagród im. Grzegorza Palki. Kapituła Konkursu zdecydowała się przyznać 5 wyróżnień. Wśród osób wyróżnionych znaleźli sie burmistrzowie gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w SGU RP:
1. Roman Kaczmarczyk, burmistrz Lądka Zdroju, wyróżnienie za inicjowanie działań w zakresie wykorzystania źródeł energii odnawialnej, w szczególności energii geotermalnej.
2. Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju, wyróżnienie za działania na rzecz społeczności lokalnej Perły Polskich Uzdrowisk.

Wśród laureatów Nagrody im. Grzegorza Palki uhonorowanych na przestrzeni ponad 20 lat znaleźli się włodarze gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w SGU RP.

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym w 1999 r. nagrodę im. Grzegorza Palki otrzymał Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP, Burmistrz Muszyny. Został nagrodzony za działania na rzecz uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych w zakresie tworzenia odpowiedniego prawa i promocji oraz za aktywność w zakresie rozwiązywania problemów ekologicznych Krynicy oraz promocji Gmin Unii Turystyczno-Uzdrowiskowej.

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym w 2012 r. nagrodzony został Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa za zrealizowanie projektu Geotermia Uniejów obejmującego atrakcję turystyczną w postaci term oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wodami termalnymi.

Nagroda im. Grzegorza Palki nadawana jest przez Ligę Krajową za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierająca swoją działalność o hasło: „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach, za działalność: ogólnopaństwową, samorządową o wymiarze ogólnokrajowym i w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.


Wiecej informacji na stronie: https://www.forumsamorzadowe.pl/