Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych krajowych i zagranicznych

Rekrutacja na stanowisko specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych krajowych i zagranicznych

Rekrutacja pracownika na stanowisko specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych krajowych i zagranicznych.

 

Informacje szczegółowe

 

Tytuł projektu:

Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej.

Projekt realizowany ze środków REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

 logotypy projektu