Konferencja w Senacie RP „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”

Konferencja w Senacie RP „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”

W dniu 5 marca 2018 roku, w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się Konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”, zainicjowana przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W spotkaniu uczestniczył dr Jan Golba — Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Spotkanie dotyczyło złej jakości powietrza w Polsce. Uczestnicy konferencji, której moderatorem był przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa, wskazywali na konieczność wprowadzenia nowych regulacji dotyczących norm jakości węgla i paliw stałych, standardów emisyjnych dla kotłów, a także skutecznej egzekucji tych przepisów. Wskazywano na podstawowy problem, jakim jest niska emisja, a także na potrzebę koordynacji programów wsparcia, tak by środki na ten cel nie konkurowały między sobą. Po raz kolejny mówiono o problemach wynikających z ubóstwa energetycznego, które dotyka około 1,3 mln gospodarstw w Polsce. Za niezbędną uznano rozbudowę państwowej sieci monitoringu powietrza, a także przeprowadzenie krajowej kampanii informacyjnej zarówno na temat szkodliwości smogu, jak i skutecznych działań służących rozwiązaniu tego problemu, takich jak termomodernizacja, wymiana kotłów czy sieci cieplnej.

Więcej na stronie Senatu RP oraz Ministerstwa Środowiska

Zapis wideo Konferencji: część 1 część 2

fot. K. Czerwińska